Προσωπική Ανάπτυξη

Προσωπικη Αναπτυξη

Τι είναι το Coaching Προσωπικής Ανάπτυξης

Είναι μια συστηματική διαδικασία κατά την οποία ο Coach βοηθάει τον πελάτη να βελτιώσει πτυχές του εαυτού του, να απελευθερωθεί από εσωτερικούς φραγμούς, να διαχειριστεί προκλήσεις και να αναπτύξει δεξιότητες ώστε να πετύχει προσωπικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς στόχους.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Απευθύνεται σε συναισθηματικά λειτουργικά άτομα τα οποία επιθυμούν να ανακαλύψουν τις δυνάμεις τους, να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στη ζωή τους, να διαχειριστούν καλύτερα την καθημερινότητά τους και να βελτιστοποιήσουν τις επιδόσεις τους σε προσωπικά, κοινωνικά και επαγγελματικά ζητήματα.

Πως Μπορεί να σας Βοηθήσει

 • Αύξηση αυτογνωσίας και ικανότητας αυτορρύθμισης
 • Αντιμετώπιση αναβλητικότητας
 • Αύξηση αυτοεκτίμησης
 • Διαχείριση επαγγελματικών μεταβάσεων (αλλαγή επαγγέλματος, πόστου)
 • Διαχείριση ορίων
 • Διαχείριση εργασιακού άγχους
 • Αποτελεσματική πρακτική εφαρμογή νεοαποκτηθέντων θεωρητικών γνώσεων
 • Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων

Πως Λειτουργεί στην Πράξη

Το Coaching Προσωπικής Ανάπτυξης είναι μια σύντομη παρέμβαση η οποία συνήθως διαρκεί 10-15 συνεδρίες. Βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές. Κατά την έναρξη της διαδικασίας ορίζονται ακριβείς στόχοι και συμφωνούνται από κοινού τα ζητήματα στα οποία θα παρέμβει ο Coach. 

Στη συνέχεια ξεκινά η αναλυτική επεξεργασία του στόχου κατά την οποία ο Coach υποστηρίζει τον πελάτη βοηθώντας τον να αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να καταφέρει τις επιθυμητές αλλαγές. Καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασίας ο Coach δημιουργεί ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον το οποίο δίνει το χώρο στον πελάτη να επεξεργαστεί με αυθεντικότητα τις σκέψεις του και τις επιλογές του. 

Coaching

Τι ΔΕΝ Συμβαίνει στο Coaching Προσωπικής Ανάπτυξης

Κατά την διάρκεια της συνεργασίας ο Coach δεν παρέχει έτοιμες λύσεις και δεν παρεμβαίνει κατευθυντικά στις αποφάσεις του πελάτη. Επιπρόσθετα, δεν παίρνει θέση σε προσωπικά ζητήματα του πελάτη καθώς επίσης δεν τον κρίνει για τις επιλογές του.

Ο Coach βοηθά τον πελάτη να ενεργοποιήσει το εσωτερικό κέντρο ελέγχου του, να ξεκλειδώσει την δυναμική του, να λάβει μόνος του τις κατάλληλες για εκείνον αποφάσεις και να αναλάβει δράση.

Ποια Είναι τα Οφέλη του Coaching Προσωπικής Ανάπτυξης

 • Επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής
 • Καλύτερη διαχείριση αλλαγών της ζωής
 • Αύξηση αυτο-αποτελεσματικότητας 
 • Μείωση περιστατικών εργασιακής εξουθένωσης (burnout) 
 • Αύξηση αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης
 • Διαύγεια προσωπικού νοήματος και σκοπού
 • Μείωση άγχους
Συνεδρία Coaching

Προγραμματισμός Συνεδρίας

Οι συνεδρίες διαρκούν 50-60 λεπτά και πραγματοποιούνται on-line.

Προγραμματίζονται σε ημέρα και ώρα που θα συμφωνηθεί έπειτα από επικοινωνία με τον Παναγιώτη Γεωργάκη.

Για να προγραμματίσετε συνεδρία μπορείτε να πατήσετε το παρακάτω κουμπί.

Χρησιμοποιούμε cookies για τη σωστή περιήγηση σου, την εύκολη σύνδεσή σου και την ομαλή μετακίνησή σου στις επιμέρους σελίδες μας